ژل

نام محصول : پی ام ژل (P.M GEL)     
شکل داروئئ : ژل موضعی  ماساژ
بسته بندی : تیوپ 85ML , ظرف پلی اتیلن 175ML
ترکیبات ...

 نام محصول : پی آی ژل (PI GEL)
شکل دارویی: ژل بهداشتی
بسته بندی : بطری پلی اتیلن بادرب فیلیپ تاپ 200ml
ترکیبات گیاهی محصول : ...